Hotel Mosella
Ons hotel
Hotelkamers
Prijzen
Dagtochten
Aanvragen
Kontakt/Route
Colofon
Privacybeleid
Startpagina
Deutsch English Nederlands Français
Hotel Mosella
in Bullay an der Mosel
 
Ihr Hotel in Bullay an der Mosel
Hotel Mosella
 
Urlaub im Herzen
der Mosel
 

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder volgt een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de website-exploitant. De contactgegevens van de operator zijn te vinden in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze verstrekt aan ons. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen de goede werking van de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

Je hebt altijd het recht om te vragen informatie over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling kosteloos. U hebt ook het recht om te verzoeken dat dit wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analyse en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. we kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties op dit gebied kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Kennisgeving met betrekking tot de partij die verantwoordelijk is voor deze website

De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

André Fassbender
Zehnthausstraße 8
56859 Bullay
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6542 93 78 0
E-mail: info@hotel-mosella.de

 

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor kwesties met betrekking tot gegevensbeschermingswetgeving is de gegevensbeschermingsfunctionaris van de Duitse staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt recht op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract dat automatisch aan uzelf of een derde partij wordt geleverd in een standaard, machinaal leesbare formaat. Als u de directe overdracht van gegevens naar een andere verantwoordelijke partij wilt, wordt dit alleen gedaan voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt als de exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL of TLS-codering is geactiveerd, de gegevens die u naar ons verzendt, kunnen niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk toegestaan, hebt u het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de herkomst ervan, de ontvanger en het doel waarvoor deze is verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer de site bezoekt.

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of om een ​​cookie te accepteren of te weigeren. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een ​​geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij van technische fouten is. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden ze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "serverlogbestanden". Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzings-URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang om te zorgen voor een geoptimaliseerde service zonder technische fouten. Daarom moeten serverlogbestanden worden opgeslagen.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert, alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u de verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag is niet langer relevant (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onverminderd door deze bepaling.

Reacties op deze website achterlaten

Als u de opmerkingfunctie op deze site gebruikt, worden het tijdstip waarop u de opmerking hebt gemaakt en uw e-mailadres samen met uw opmerking opgeslagen, evenals uw gebruikersnaam , tenzij je anoniem plaatst.

Opslag van het IP-adres

Onze reactiefunctie slaat de IP-adressen op van die gebruikers die reacties plaatsen. Aangezien we de reacties op onze site niet controleren voordat ze live gaan, hebben we deze informatie nodig om actie te ondernemen voor illegale of lasterlijke inhoud.

Hoe lang opmerkingen worden opgeslagen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de inhoud waarop is gereageerd volledig is verwijderd of de opmerkingen moeten om juridische redenen worden verwijderd (laster, enz.).

Juridische basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming per art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.Hotel Mosella • Zehnthausstraße 8 • 56859 Bullay • Tel. +49 6542 93 78 0 • www.hotel-mosella.de nach oben